En smak av Ås

Høstfestival 12. og 13. oktober
Julemarked 7. desember

Slik kommer du hit

Vi oppfordrer alle som ikke bor i nærheten til å reise kollektivt eller sykle. Her er noen tips til hvordan du kan komme deg til festivalen og Ås sentrum

Fra Oslo

Tog: L21 eller R20 til Ås stasjon
eller

Sykkel: for den som har lyst til å sykle er det veldig fint langs gamle mossevei. Der er er det en flott rute med sykkelveier langs hovedveien.

Fra Ski

Tog: L21 eller R20 til Ås stasjon

Buss: 510 til Ås videregående skole

Låne sykkel?

Bygdebike er en unik sykkeldelingsordning mellom campus NMBU og Ås stasjon. Vi leier ut helt vanlige sykler som kan parkeres i helt ordinære sykkelstativ. Dette gjør vi via en app med virtuelle sykkelparkeringsplasser. https://www.nmbu.no/om/miljoarbeidet/bygdebike

Sykkelparkering

Vi har fått et flott, nytt sykkelhotell på Ås stasjon, ellers har vi mange sykkelparkeringer i sentrum og på campus NMBU.