En smak av Ås

Høstfestival 12. og 13. oktober
Julemarked 7. desember

Program

Lørdag 12/10

Matmarked Ås sentrum

Kulturdagene Lions Ås og Eika

Søndag 13/10

Familiedag på Vitenparken

Gøy på landet med UKA Ås

Utstillere