Aktiviteter på Søråsjordet 2018

[Siden oppdateres med program for 2019]

Høst din egen råvare, tilbered og spis! Søråsjordet byr på jordnære opplevelser. Ås landbrukslag satte poteter  og sådde bønner for deg i vår og nå kan du komme og høste!

Tidsbestemt program:

Kl. 11.00 Omvisning i åkerbønnene
Lurer du på hvordan åkerbønnene på Søråsjordet akn bidra til en bærekraftig livsstil? Bli med forskeren Anne Kjersti Uhlen fra NMBU ut i i åkeren for å diskutere fremtidens mat.

Kl. 14.00 Omvisning i åkerbønnene
Lurer du på hvordan åkerbønnene på Søråsjordet akn bidra til en bærekraftig livsstil? Bli med forskeren Anne Kjersti Uhlen fra NMBU ut i i åkeren for å diskutere fremtidens mat.

Utstillere:

Utstillere:

  • Follo Landbrukskontor
  • Norsk Landbruksrådgivning
  • Ås Landbrukslag