En smak av Ås

Høstfestival 12. og 13. oktober
Julemarked 7. desember

Kontakt oss

Kontaktpersoner:

SmakÅs-koordinator i Ås kommune, Madeleine Solheim Johnsen
e-post: madeleine.solheimjohnsen@as.kommune.no
mobil: 413 55 165

SmakÅs-koordinator i Ås kommune, Lars Sandsengen
e-post: lars.sandsengen@as.kommune.no
mobil: 940 21 420

Kommunikasjonsansvarlig, Ellen Margrete Ceeberg
kommunikasjonsrådgiver i Ås kommune
e-post: ellen.ceeberg@as.kommune.no
mobil: 971 46 470