SmakÅs-seminar 13. oktober

Follo – et kraftsentrum for bioøkonomi

Hvilke muligheter og utfordringer ligger i samarbeid mellom forskning og næringsliv? Hvordan samskaper forskning og næringsliv ny viten? Hvordan utnytter vi kortreist kunnskap lokalt?

Disse spørsmålene belyse dyktige foredragsholdere under SmakÅs-seminaret den 13. oktober 2017. Under finner du deres presentasjoner i blått.

NorgesGruppen sponser SmakÅs

 

Program:

09.30    Registrering

10.00    Velkommen til SmakÅs-seminar.
Kort om Ås, festivalen og seminaret, Jorunn Nakken, varaordfører i Ås kommune

10.15   Næringsutvikling i et regionalt perspektiv , Leder hovedutvalg for Plan, næring og miljø,  Akershus fylkesting

10.40   Follo – en region i vekst, Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune.
Hvordan håndterer vi vekst på en god måte og legger til rette for bærekraftig, innovativt og konkurransedyktig næringsliv

11.05   ForbrukertrenderTrond Blindheim, Rektor Høyskolen Kristiania

11.30    Lunsj

12.15    Innovasjonsapparatet på Campus Ås
Innovasjonssenter Campus Ås Jorun Pedersen, leder Innovasjonssenter Campus Ås
Inkubator ÅsSimen Hesleskaug, leder Inkubator Ås

13.00    Godt samarbeid mellom næringsliv, innovasjonsmiljø/forskning og offentlig sektor
Norgesgruppen
Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt
LEIDANG, Dag Reynolds, daglig leder

14.00    Paneldebatt ledet Ann-Mari Skinne, Spesialrådgiver i Innovasjon Norge 

I panelet:
Hans Bjørn Paulsrud, Prosjektsjef i Viken teknologinettverk
Kristin Hollung, Styreleder i Fremtidsmat
Geir Simensen, Daglig leder i Søndre Follo Renseanlegg IKS
Cynthia Reynolds/Dag Reynolds, Leidang AS
Marius Sandvik, Etablerertjenesten i Akershus og Kgl selskap Norges vel
Jorun Nakken, Varaordfører i Ås kommune

15.00    Avslutning
Verdien av næringslivssamarbeid , Mari Sunli Tveit, rektor ved NMBU

15.15    Vel hjem

 

Konferansier: Per Olav Skjervold