Aktiviteter på Søråsjordet

Høst din egen råvare, tilbered og spis! Søråsjordet byr på jordnære
opplevelser.

Ås landbrukslag satt poteter i vår, og nå kan du komme og høste. Her kan du også hilse på sauer og griser.